Leveringsvoorwaarden

Op alle opdrachten van Studio Hekwerk zijn de Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing.

Deze kun je downloaden via de volgende link

> leveringsvoorwaarden Studio Hekwerk

(PDF 256.68 KB)