Scheldestraat 52 • 1823 WB Alkmaar
T 072 750 31 22 M 06 51 32 46 62
contact@studiohekwerk.nl


25 nieuwsbrieven in 12,5 jaar

ROTO een groep van bedrijven werkzaam in de metaal brengt twee keer per jaar een nieuwsbrief uit. In juni 2005 zag ROTOtaal nr 1 het levenslicht, toentertijd een gedrukt exemplaar dat per post verstuurd werd aan relaties en medewerkers. Anno 2017 is de nieuwsbrief een digitaal magazine. Tijden veranderen, analoog wordt digitaal en offline wordt online.

De 25e ROTOtaal is volledig digitaal en vormgegeven met Instant Magazine. Nummer 1 heeft Frank Kuin, directeur/eigenaar van Studio Hekwerk, 12,5 jaar terug ook ontworpen, toen in dienst van Team de Haas [strategie & creatie]. Er is in twaalfenhalf jaar veel veranderd, maar er zijn ook dingen gelijk gebleven. Personeel dat in 2005 nieuw bij het bedrijf in dienst getreden is werkt er nog steeds met plezier en is vaak trouwgebleven aan de hoby's van toen. Verder is in de jubileumuitgave ook te lezen dat verschillende ROTO-bedrijven in de afgelopen 12,5 jaar aan hetzelfde omvangrijke project gewerkt hebben op en rond het Centraal Station in Amsterdam. Op het gebied van communicatie verandert het snel, analoog wordt digitaal en offline wordt online.

Voor elke uitgave worden alle ROTO-bedrijven uitgenodigd om projecten aan te leveren waar een verhaal over geschreven kan worden. Marlie Janssen PR en communicatie bij Roto B.V. schrijft de teksten en er wordt een fotograaf op pad gestuurd om het project in beeld te brengen. Soms leveren architecten en/of de projectontwikkelaars zelf beeldmateriaal aan. Studio Hekwerk begeleidt de productie, verzorgt de opmaak met behulp van  Instant Magazine en voert een finale tekstcontrole uit.

De ROTOtaal heeft een klantenversie en vanaf nummer 4 is er een aparte bijlage alleen bestemd voor de medewerkers van de groep. Zou houden Roto en de ROTO-bedrijven hun klanten, relaties en medewerkers geïnformeerd. 

> bekijk ROTOtaal 25 jublileumnummer

> download ROTOtaal 1 als PDF